18 - 11 - 2018

Brandveiligheid

Brandveiligheid is goed geborgd in ondermeer het Bouwbesluit en impliceert specifiek wetgeving ten aanzien van gebouwen en installaties. Het vereist specialistische kennis en expertise op hetgebied van actieve en passieve (bouwkundige) brandpreventie.

Als gecertificeerd branddetectiebedrijf en gecertificeerd brandmeldonderhoudsbedrijf (conform CCV inspectieschema) zorgt Solar voor een veilige brandmeldinstallatie die voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen.

  CCV Conformiteitsmerk Levering BMI      CCV Conformiteitsmerk Onderhoud BMI 
Tweets Technical Services