16 - 07 - 2018

Woonhuis rookmelders

Sinds 1 januari 2003 zijn, conform het Bouwbesluit, rookmelders verplicht gesteld in nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten.
De wet geeft aan dat dit niet-ioniserende melders (optische melders) moeten zijn, aangesloten op het lichtnet (primaire
energievoorziening) en voorzien zijn van een batterij back-up (secondaire energievoorziening).
Bij (huis-)rookmelders heeft u met diverse normen en wettelijke voorschriften te maken:

- Woningwet
- Bouwbesluit
- NEN 2555

- NEN-EN 14604
- Kwaliteitsnorm (BRL)
- KOMO Keur

Meer weten over vervangingsmarkt rookmelders, download het document hier

Meer weten over regelgeving voor de woonhuisrookmelders, download het document hier