18 - 11 - 2018

Voor huurders en verhuurders is het vaak niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de noodverlichting en wie de kosten betaalt. Door de onduidelijkheid wordt soms geen onderhoud aan de noodverlichting uitgevoerd. Dit kan leiden tot onveilige situaties en het niet voldoen aan de wettelijke eisen.Voor huurders en verhuurders is het vaak niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de noodverlichting en wie de kosten betaalt. Door de onduidelijkheid wordt soms geen onderhoud aan de noodverlichting uitgevoerd. Dit kan leiden tot onveilige situaties en het niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Wie is verantwoordelijk?
Een gebouweigenaar, oftewel de verhuurder, is volgens het Bouwbesluit verantwoordelijk voor een goed functionerende noodverlichtingsinstallatie. De huurder is vanuit de Arbowet verantwoordelijk voor haar personeel. Deze stelt een aantal aanvullende eisen aan noodverlichting ten opzichte van het Bouwbesluit . Denk hierbij aan het toepassen van vluchtwegaanduiding voor alle vluchtwegen.

Bouwbesluit         Arbowet 
Kijkt naar de GEBRUIKSFUNCTIES van het gebouw Kijkt naar de veiligheid van de GEBRUIKERS van het gebouw 
De EIGENAAR is verantwoordelijk De WERKGEVER is verantwoordelijk 
Controlerende instantie is de GEMEENTE (uitvoerend orgaan: veiligheidsregio/brandweer)  Controlerende instantie is de INSPECTIE SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 

 
Wie betaalt de kosten?
Wie de kosten betaalt voor onderhoud is vaak onduidelijk omdat dit niet of niet goed in de huurovereenkomst is vastgelegd. Wij adviseren dan ook goed te documenteren wie de controle (inspectie) uitvoert, het onderhoud coördineert en wie wat betaalt.

Hoe dan ook, discussies over verantwoordelijkheid en kosten mogen nooit in de weg staan van de veiligheid van de gebruikers van een gebouw. Om hier invulling aan te geven is het slim om gebruik te maken van de norm NEN-EN 1838. Europees is namelijk afgesproken dat de NEN-EN 1838 ‘adequate noodverlichting’ beschrijft.

 

Solar kan voor u het onderhoud verzorgen

 

Tweets SolarLight
solarindustrie Solar Industrie Update is uit hierin productinnovaties van fabrikanten, praktische klantcases en nieuwsfeiten. https://t.co/Y2kR1bZlUM
solarindustrie NIEUW ESI Genspec Dynamic Transducer GD4200-USB, nu met 1000 metingen per seconde. lees meer; https://t.co/MH3HL978sr